Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Lansering Hvitevarevelger

Mål

Lansere hvitevarer på nett.
Få god merkevarekjennskap på at Komplett selger hvitevarer.
Trygge målgruppen på at kjøp av hvitevarer på nett er enkelt og trygt.
Få målgruppen til å vurdere Komplett.no når har behov for å kjøpe hvitevarer.

Differansiere Komplett.no salg av hvitevarer mot resten av bransjen. Der Komplett.no ønsket å være den aktøren som ga god rådgiving, der resten av bransjen solgte opp- og mersalg.

Gi gode salgstall.

Beskrivelse

Komplett.no har høy troverdighet på rådgivning. Dette ønsket vi å styrke ytterligere ved å gi forbrukeren en troverdig kjøpshjelp, unngå prisfokuset som hersker i bransjen, samt fjerne oss fra det noe useriøse språket som ofte benyttes.
Derfor utviklet vi Hvitevarevelgeren, som lett forteller deg hva slags vaskemaskin, tørketrommel, kjøleskap eller komfyr du trenger - basert på behov.

Hvitevarevelgeren baserer seg på kundens hjem, boforhold, familiesituasjon og behov, med en enkel og effektiv brukeropplevelse i sentrum.
Designet er utviklet for å fjerne prisfokus slik at rådgivende elementer kommer tydelig frem.
Etterlatt inntrykk skal være at forbrukeren har makten, og at hvitevarer, til tross for hva man trodde, er enkelt å handle på nett.
Og tryggest på Komplett.no, hvis man skal gjøre et godt kjøp.
l forbrukerens behov.

Derfor laget vi Hvitevarevelgeren, slik at vi kan anbefale hvitevarer basert på folks faktiske behov og gi forbrukeren relevant kunnskap og informasjon

www.plastikk.no/hvitevarevelger/

Effekt

Kommunikasjonen ble tydelig forstått, og godt likt. Med Hvitevarevelgeren lyktes vi også med å tilby noe butikk ikke har; en troverdig kjøpshjelp. Alle mål for kampanjen ble nådd, i tillegg til at salgseffekt overgikk all forventning.

Adferds endring:
40% sier at ville handlet hvitevarer på Komplett.no, dersom hvitevarene hjemme gikk i stykker i dag.
40% sier at grunnen til at de ville handlet på nett er at det er enkelt.

Merkevarekjennskap:
75% vet at Komplett har lansert hvitevarer på nett.

Salgseffekt:
Kampanjen gikk i uke 43-47 og ga en salgsøkning på 383% i forhold til salget i uke 38-42.

Andre involverte

Knut Bjørgen - Konsulent
Daniel Neegaard - Kreativt ansvarlig/regissør
Espen Wang-Naveen - produsent
Mia Roland - Prosjektleder
Tommy Nordum - Utvikler
Joakim Staalstrøm - Utvikler
Erik Kirkaune - Animatør
Phillip Hauglin - Design
Nicolas Achard - Kommunikasjons rådgiver
Linn Hoppestad Fjell - Planner

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012