Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image

Digitalisering av opplæring

Mål

Norsk Sykepleierforbund (NSF) ønsket å modernisere sin tillitsvalgt-opplæring. NSF har tillitsvalgte spredd rundt i hele landet, fordelt på åtte tariffområder. Oppgaven var å utforme e-læringsmoduler som skulle være supplement til tradisjonell klasseromsundervisning og benyttes som bindeledd mellom undervisningsbolkene . Det var store mengder med kunnskap og lover som de nye tillitsvalgte skulle sette seg inn i og forholde seg til. Ønsket fra NSF var at de tillitsvalgte skulle være operasjonelle i store deler av materialet, det vil si at de skulle kunne agere ved spørsmål fra medlemmer og gi riktige råd ved behov rundt temaer som lønn, ansettelse, arbeidstid og inkluderende arbeidsliv.

Beskrivelse

Vi kom etter flere innledende workshops med deltagere fra både Fag-, Forhandlings-, IT-, og Kommunikasjonsavdelingen frem til at det var behov for en større digital omlegging og ikke kun et e-læringskurs. Vår konklusjon var at om man gjennomførte en større modernisering nå, uten å digitalisere større deler av innhold og opplæring, ville det bli en kortvarig løsning som fort ville bli utdatert.

En omlegging til digitale verktøy ville også gjøre vervet som tillitsvalgt mer attraktivt, da det ville bli enklere å finne informasjon. Det var spesielt området lover og avtaler som ble oppfattet som vanskelig og lite tilgjengelig.

Istedenfor et tradisjonelt e-læringskurs utviklet vi en portal hvor informasjonen er lett tilgjengelig og sortert på en interaktiv og pedagogisk måte. Mange av emnene er ting man ønsker at tillitsvalgte skal ha et forhold til, uten å måtte pugge. Ved å presentere informasjonen på forskjellige måter samt å legge opp til quiz og konkurranser blir materialet mer tilgjengelig.

Vi fokuserte på å lage digitale verktøy spesielt for de områdene som tillitsvalgte må være operative innen, da særlig Lover og Avtaler. Her utviklet vi et oppslagsverk sortert på de seks temaene som selve kursdagene var inndelt i. Vi samlet de viktigste paragrafene fra Hovedavtalen, de åtte tariffavtalene, Arbeidsmiljøloven, Likestillingsloven og IA avtalen. Løsningen kommuniserer med NSF sitt medlemsnett slik at tillitsvalgte kan logge på med samme passord som tidligere og få opp informasjon relevant for sitt tariffområde.

Vi gjorde også løsningen tilgjengelig offline grunnet tillitsvalgtes utfordringer med trådløst nett på jobben.

Effekt

NSF har på utviklet en tillitsvalgtopplæring med ny tankegang rundt e-læring og digitale verktøy, og har kjøpt iPad til alle tillitsvalgte. Foreløpig har alle instruktørene fått opplæring i verktøyet, og har arbeidsgruppene i prosjektet vist stor entusiasme. Det har allerede blitt planlagt å innlemme materiale fra påbygningskurs, og gjøre verktøyene tilgjengelig også for tillitsvalgte som ikke er nye. Forventet resultat på sikt er mer trygge og aktive tillitsvalgte i hele organisasjonen. Kuttet i antall kursdager blir nå sett på som noe positivt, grunnet tilgang til verktøy som har mer verdi for brukerne.

Portalen krever logg-inn:
Brukernavn: solvtaggen
Passord: solvtaggenqaz

Andre involverte

Konsulent: Linn-Cecilie Linnemann
Designer: Øyvind Rønning
Teknisk leder: Tommy Vitikka
Webutvikler: Imrul Hasan
Prosjektleder: Bjørn Korterud
Læringsarkitekt: Øystein Ramseng / Ytre Venstre

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012