Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Eksperimentet

Mål

Primært: Skape kjennskap til miljøproblemene knyttet til avskoging, og engasjement for bevaring av regnskogen

Sekundært: Rekruttere 500 nye faddere

Beskrivelse

Per i dag dekker regnskogen ca 6% av jordens landareal, noe som er en reduksjon på 60% siden 1970. Et areal på størrelse med halve Norge raseres årlig. Regnskogsfondet jobber med å bevare regnskogen og med å sikre regnskogsbeboernes rettigheter.

Ingen vet i dag med sikkerhet hva nedhugging av regnskog vil bety for fremtiden. Denne eksperimenteringen med jordens økosystem, danner grunnlaget for vår kampanje. Brukerne inviteres til å delta i ulike eksperiment, og sterke virkemidler tas i bruk for å åpne øynene til målgruppen.

Effekt

Pågår

Andre involverte

McCann:
AD: Frank Undheim
Tekst: Morten Berger Karlsen
Flash/programmering: Arnt Hansen/Peder Nielsen
Skisser: Rune Gabrielsen
Prosjektleder: Line Friberg
Konsulent: Marius Zachariasen

Andre bidragsytere:
LoveFilm
Qbrick
Sagveien Resort
Storm Studio
BBC Motion Gallery

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012