Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Norges Lengste Taxitur

Mål

Norges Lengste Taxitur er navnet på kampanjen og eventet som skulle lansere Statoilkoppen 2014.
Målet for Norges Lengste Taxitur var 100 % konvertering til ny kopp – altså å selge 500 000 kopper. Etter vår oppfatning en ambisiøs, men ikke uoppnåelig målsetting.

Sett i lys av opplevd fallhøyde knyttet til å endre et velfungerende lojalitetsbærer så gjennomgående, bestemte vi oss for å lansere ny kopp ved å belyse koppens rolle kundenes liv og derigjennom minne kundene på hvorfor de egentlig har koppen i bilen, fremfor å fokusere på alskens USPer og alt som skulle bli så mye bedre med den nye koppen. Altså minne om Statoilkoppens emosjonelle dimensjon – for den var det eneste som ikke ble forandret, og som i grunn er den viktigste driveren for å kjøpe koppen: nemlig garantisten for pauser og påfyll for veien videre.

Video

Beskrivelse

Kampanjens kreative konsept var ”Statoilkoppen – Norges mest lojale reisefølge”
Innenfor dette konseptet ville vi belyse nettopp dette, og med 500.000 solgte kopper betyr det at Statoilkoppen er med i hver sjette bil her til lands. Dette konseptet ble en rettesnor for all kommunikasjonen vi lagde, både emosjonell og taktisk. All kommunikasjon skulle belyse koppens rolle, men for å få folk med i samtalen måtte vi ha en kreativ idé som var umiddelbar og som folk var villige til å involvere seg i og bruke tid på.

Vi skulle primært snakke til yrkessjåfører og da valgte vi den kanskje mest sosiale av alle yrkessjåfører, nemlig taxisjåføren. Den kreative ideen vi da landet på var: ”Norges Lengste Taxitur”

For å finne ut av dette bestilte vi en taxi i Lindesnes og ba den kjøre en Statoilkopp hele veien opp til Nordkapp. For å skape engasjement, ba vi folket gjette hva de trodde taksameteret ville ende på når taxien stoppet opp på Nordkapp. Den som tippet rett eller nærmest riktig sum, ville vinne hele sluttsummen.

Med på turen hadde vi et filmteam som dokumenterte reisen gjennom en yrkessjåførs øyne og alle fasettene av livet på norske veier. Steinar Haaland, sjåføren vår fra Vigeland Taxi i Lindesnes, møtte stasjonsansatte, hjalp folk som trengte skyss, fylte kopper med kaffe og viste publikum statoilkoppens rolle i koppkundenes liv.

Utover at vi hadde flere oppdateringer på Facebook og kampanjesiden hver dag, endte dokumentasjonen opp i en avslutningsfilm som oppsummerte hele kampanjen.

Effekt

Antallet kunder som har gjort denne øvelsen hvert år er ca 500 000. Frem til og med overgangen fra 2012 til 2013 har et stort flertall av kundene fornyet avtalen først når den har utløpt. Helt konkret, for 2013, var dette antallet 350 000 kunder, hvilket betyr at 150 000 fornyet avtalen før årsskiftet/avtalens utløp. Dette har vært mulig ved at Statoil alltid har lagt ut kommende års avtale for salg i desember.

Ettersom lanseringen av Statoilkoppen 2014 er rykende fersk, må grad av måloppnåelse (100 % konvertering) ses i lys av hvordan gjenkjøp har fordelt seg før og etter kommende års avtale. Til og med Statoilkoppen 2013 har man altså hatt ca 150 000 kunder som har fornyet avtalen FØR gammel avtale er utløpt, altså i desember, mens 350 000 har fornyet ETTER utløp. Det betyr at underlaget vi har å forholde oss til, hva måloppnåelse angår, er:

Normal konverteringsrate til neste års avtale siste år per desember Vs konverteringsrate til avtale for 2014 per desember for denne kampanjen. Dette er den mest tilgjengelige og etter vårt syn beste måte å kunne dokumentere at kampanjen har virket, gitt det faktum at brorparten av salget normalt vil finne sted i januar og februar.
Normal konverteringsgrad per desember: 30 %
Konverteringsgrad med Norges lengste taxitur per desember:50 %
Facebook: 2.814 nye venner og tusenvis av likes og kommentarer på poster lagt ut underveis på turen
Kampanjesite: 58.514 besøk, med gjennomsnittlig 2 minutter og 45 sekunders besøkstid 15.410 deltakere
Youtube:Godt over 100 000 visninger av filmene

Andre involverte

McCann Oslo:
Tekstforfatter Øistein Markus Holm
Art Director Øivind Kristiansen
Art Director Christian Aune
Tekstforfatter Robert Radoli
Tekstforfatter Fredrik Omre, Freelance
Konsulent Bjørn Erling Solberg
Prosjektleder Tone Bøygard
Producer Beril Holte Rasmussen

Mediafront:
Paulo Paes
Espen Bjarnø
Magnus Nevstad
Mathias Friis
Sverre Stabel

Illustrasjon Bjørn Nordberg - Draw

One Big Happy Family: Helene Hovda Lunde, Marte Helgensen
Regissør Sebastian Wartin, One Big Happy Family

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012