Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Opp-ned

Mål

3 % Respons, dvs. 600 nye kunder ut av 20 000 adresser.

Beskrivelse

Kunder vegrer seg for å bytte bank ? de tror det er vanskelig og at det krever veldig mye av dem selv.
Vi skulle fortelle kundene at det er veldig enkelt å bytte og at det slett ikke er en operasjon som snur hele verden på hodet.
Ny lov av 1. Mai 2008 sier at eksisterende bank er lovpålagt å frigi informasjon og engasjement innen 3 dager, dersom
en kunde ber om dette. Mye enklere for kunden! For å fortelle dette på en enkel måte sendte vi ut e-poster der all tekst fra
subject-feltet til siste linje i e-posten var snudd opp ned.

Effekt

15, 7 % respons ved oppfølging! Dvs. 3140 nye kunder.

Andre involverte

Håvard Nærdal
Norunn Helene Blichfeldt Schjerven
Ina Svarød
Elisabeth Lassen
Arnt Christian Hansen

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012