Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Rekrutteringsannonser

Mål

Rekruttere studenter til programmene ved HF

Beskrivelse

4 ulike annonser med spørsmål som fører til en kampanjesider med lenker videre til de ulike programmene på uio.no

Effekt

Søknadsfristen gikk ut 15. april og de endelige søkertallene foreligger først i august. Snaue 6000 klikket seg videre inn på kampanjesiden.

Andre involverte

Jeppe Christoffersen, Annette Briest Krizat, Heidi Grønvold, Monika Augustsson, Kristin Lien

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012