Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Uleselig

Mål

Norges Blindeforbund ønsket med aksjonen “Uleselig” å sette fokus på universell utforming I samfunnet og hvordan over to millioner nordmenn (kilde Ipsos MMI) blir synshemmet av uleselig tekst. Kampanjens oppgave var å sette fokus på et problem som ikke direkte angår de blinde, men som påpeker hvor viktig god lesbarhet er for oss alle.

Video

Beskrivelse

Kampanjen hadde tre del-oppgaver:
- Skaffe oppmerksomhet,
- Engasjere publikum
- Skape reel forbedring I samfunnet

Vi utarbeidet et kampanjestema; Opp med skrifta, som dannet utgangspunkt for alle virkemidlene. Det ble laget en kampanjeside; uleselig.no, som gav ulike innfallsvinkler til problemet lesbarhet og viste hvordan man kan levere på lesbarhet og universell design.

For å engasjere publikum og drive trafikk lagde vi en egen facebookside, som ble utgangspunktet for å finne kandidater til ukens “versting og besting”. I tillegg ble andre kanaler som twitter, instagram, TV og avis benyttet for å engasjere publikum og spre kampanjebudskapet.

Effekt

Kampanjen ble en umiddelbar suksess og klarte etter kort å påvirke flere av Norges størrste leverandører/merkevarer til å endre sitt design/grafiske uttrykk. Senere fulgte flere opp og besluttet å ta lesbarhet på alvor. Utover å endre lesbarhet har kampanjen bidratt til å styrke Norges Blindeforbund´s rolle som samfunnsaktør og engasjert medborger.
Andelen av hele befolkningen som svarer at de liker Norges Blindeforbund meget eller ganske godt har økt fra 49% til 56% på fire uker. Blant de som har sett kampanjen er det hele 61% som liker Blindeforbundet meget eller ganske godt (kilde Ipsos MMI).

Se også casefilm.

Andre involverte

Karin Lund, Annette Werner, Jan Kristian Haavi, Øystein Halvorsen, Frode Ekeberg, Knut Skåla, Eirik Huse og Trond Sandø.

Ansvarlig hos kunden: Leif Wien Jensen og Wenche Wittberg

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012