Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image

Unicef - Access to the digital world

Mål

Unicef supporterer mange ungdomssentre i Uganda, og disse har tilgang til en informasjonsportal. Vår oppgave var å re-designe portalen med fokus på brukervennlighet og lokale designreferanser. I 2009 hadde bare 10% av befolkningen i Uganda’ tilgang til internettet. 78% av befolkningen er under 30 år.

For å gi barn og ungdom tilgang til den digitale verdenen, har Unicef og Design uten grenser plassert ut computere i flere ungdomssentre i flere landsbyer.

Beskrivelse

En interaksjonsdesigner plassert i Uganda tok seg av research on site. Hun observerte behov og bruk ute i utvalgte landsbyer og testet forskjellige tidlige versjoner av vårt design. Det tidligere designet hadde ikoner som var laget i vesten og som ikke hadde noen betydning for en person i Uganda. Portalen var også preget av mange tunge og lange PDF dokumenter, noe som egner seg dårlig for å lese på en liten skjerm, samt at flere i brukergruppen ikke leser veldig godt. Èn ting som brukergruppen har er mobiltelefoner, og mange ønsket å laste ned innhold til disse. Det var ikke mulig med den eksisterende portalen.

Vi redesignet alle ikoner med tanke på brukergruppen. Vi la også opp til fargekoding av forskjellig typer innhold, og markeringer for seksjoner. Ikke alle i brukergruppen er like dyktige på å lese, mens andre ikke kan engelsk.

I det nye designet er det enkelt å sortere etter kategori, innholdstype og på språk. Vi la i tillegg opp til at man skal kunne laste ned filmer og annet innhold til mobilen. Det vil avlaste PCene som er utplassert da brukere slipper å vente til en person har sett et helt filmklipp. Dette kan man da heller gjøre via sin egen mobil.

(Portalen som ligger på linken kan være noe treg og mangle innhold. Dette fordi portalen fungerer offline og er installert lokalt der den er i bruk.)

Effekt

Portalen er nå installert i 3-5 landsbyer for mer testing av bruk, før den rulles ut i alle 30+ ungdomssentrene Unicef støtter i Uganda. Det har kommet mye positiv feedbak fra brukerne så langt. Bruken har økt med flere 100% i de ungdomssentrene som ny versjon er installert i.

Mplgruppen opplever informasjonen som mer tilgjengelig og systemet er enklere å bruke. Portalen har også en infrastruktur som legger opp til at det kan legges inn større mengder informasjon enn tidligere.

Det er også forslag om å ta portalen til alle skoler i Uganda som en fase 2. I tillegg planlegges det å bruke portalen som en mal som kan brukes i andre land med lignende utfordringer så som Sør Sudan.

Andre involverte

Konsulent: Linn-Cecilie Linnemann
Designer: Gerald Ssali
Interaksjonsdesigner: Xin Li (Design uten Grenser)

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012