Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Leve som andre

Mål

Informere alle berørte om hvordan diabetikere kan leve som andre. Konkret målsetting: klikk prosent på 0,15 og 4000 besøkende på kampanjesiden. I tillegg ønsket vi å rekruttere 500 nye medlemmer til medlemsklubben i løpet av 2006.

Beskrivelse

Bransjen generelt har prioritert tradisjonelle kanaler som bransjeblader samt informasjonsmateriell via helsepersonell og apoteker. Vårt ønske var å nå et bredere publikum da diabetes berører mange. Rundt 700.000 venner, ektefeller, foreldre eller kollegaer berøres av diabetes i en eller annen form. Vi så det var behov for også å kommunisere med disse. De mangler ofte lett forståelig informasjon og tips i hverdagen. Og kampanjen ”Leve som andre” tar nettopp utgangspunkt i hverdagen: å gå på ski, å spille fotball, gå på restaurant og dra på tur. Selv om vi rettet oss mot berørende, antok vi at annonsene også ville trigge nysgjerrigheten til de rundt 225.000 diabetikere i Norge. Roche gjorde et ”utradisjonelt” valg: å kun bruke nettet som mediekanal

Effekt

Hele 29.300 personer har vist interesse for annonsene og klikket seg til kampanjesiden www.levesomandre.no (klikk prosent på 0,29 i gjennomsnitt og 1,23 for unike brukere). Roche har allerede nå fått 380 nye medlemmer som et direkte resultat av kampanjen.

Andre involverte

McCann: Ole Kristian Ellingsen, Anna J. Lunder, Tone Bøygard, Arnt Christian Hansen, Jorunn Aarskog, Marius Zachariasen.

IUM: Ståle Hatlen og Andreas Johnsen

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012