Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Pizzabudeksperimentet

Mål

I løpet av de siste årene har kollektivtilbudet gradvis blitt bedre og bedre. Dette er det mange som ikke har fått med seg. Så selv om mange sier de er positive til å reise kollektivt, velger de likevel ofte bilen.

Målet med denne kampanjen er å vise at tilbudet er bedre enn mange tror - på en måte som viser en ny og friskere side av Ruter.

For at Ruter skal ha troverdighet til å si at tilbudet nå faktisk er ganske bra, ville vi sette produktet på prøve og bevise at kollektivt kan være et godt alternativ til bil oftere enn mange tror.

Video

Beskrivelse

Vi ville teste om noen som er avhengig av bilen sin, kunne bytte den ut med kollektiv transport. Derfor gjorde vi et uhøytidelig eksperiment med noen som alltid kjører bil, og som til og med har et tidspress på seg: Pizzabud.

Tre dager i mars besøkte vi tre forskjellige pizzarestauranter i Oslo og Akershus. Kundene som bestilte pizza disse dagene fikk tilbud om å få den levert med kollektivtransport istedenfor med bil. Og leveringsgarantien gjaldt fremdeles. Av 24 bestillinger ble 19 levert innen fristen på én time, og resten hadde en leveringstid på max 68 min. For spesielt interesserte ligger alle detaljer i denne leveringsloggen: https://ruter.no/Documents/Kampanje/leveringslogg_pizzabudeksperimentet.pdf Målet var aldri å få en statistikk på 100%, men å bevise at det faktisk var mulig.

Eksperimentet ble dokumentert og klippet sammen til en film som vi lastet opp og lanserte på Facebook med en sponsored story. Vi lagde også to 15 sekunders prerolls, samt en rekke banners og ukeplakater på transportmidlene for å fortelle om eksperimentet.

Effekt

Ruter har den siste tiden gjennomført omfattende undersøkelser om sin rolle i folks liv og ikke minst hvordan kommunikasjon skal kunne bidra best mulig opp mot ønsket rolle/posisjon. I dette arbeidet inngår også en ny form for evaluering av kampanjer. Denne kampanjen er gjenstand for en omfattende effektevaluering som dessverre ikke er klar på det skrivende tidspunkt. Men her er det vi har å fare med så langt, som ser veldig lovende ut.
 
Etter første dagen (skrevet av StarCom):
“På Facebook går det særdeles bra og engasjementet er høyt. Klikkraten her ligger på 5,2 %, som også gjenspeiler seg i antall videoavspillinger sett opp mot dekningen vi har oppnådd foreløpig. 665 har spilt av videoen i annonsen, og det er ca 13 000 som har sett annonsen. Foreløpig koster Page Post annonsen 50 øre per klikk, noe som er svært lavt.”
 
Konkludert tør vi påstå at dette er en veldig bra start!

Juryens begrunnelse

- Vi er alle vant med at pizza skal leveres på under én time, og kampanjen låner denne tanken fra pizzaverdenen med stort hell. Man blir sittende og heie på pizzabudene, og får videre et godt inntrykk av kollektivtransportens muligheter. Sjarmerende og overraskende fra Ruter, heter det fra juryen.

Andre involverte

Fra McCann:
Kreativt team: Thale Høy-Petersen, Torny Hesle, Ingrid Lea.
Kreative ledere: Stein Simonsen, Torstein Greni.
Rådgiver: Bjørn Erling Solberg.
Prosjektleder: Beate Haugane.
Byråprodusent: Beril Holte Rasmussen.
Formgivere: Marte Langfjæran, Rune Gabrielsen.

Fra Pravda:
Regissør: David Reiss-Andersen.
Produsent: Erik Schøien.
Produksjonsledere: Janne Hjeltnes, Morten Bugge.

Fra Ruter:
Vibeke Harlem, Yvonne Waage, Siri Brathagen.

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012