Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image

Statnett Årsrapport 2013

Mål

I tillegg til den formelle årsrapporten, som viser Statnetts nøkkeltall for 2013, ønsket selskapet et nettmagasin med artikler som skal bygge kunnskap om Statnett og kraftsystemet. Gjennom bilder, redaksjonelle tekster, filmer og infografikk, er målet øke kunnskapen om Statnett og selskapets samfunnsoppdrag. Ved å lese magasinet, skal leserne få forståelse av hva Statnett er, hvorfor de eksisterer og hva de gjør.

Beskrivelse

Statnett oppnådde mange pilepæler i 2013, og har blitt enda mer synlig i samfunnet. Derfor er det et mye større behov for å bygge kunnskap om Statnett og kraftsystemet. Gjennom et visuelt nettmagasin, med interne og eksterne intervjuobjekter, er tanken å vise hvordan Statnett møter dagens og fremtidens utfordringer, og hva som allerede er gjort for å sikre befolkningen et sikkert kraftnett. Dette gjøres med temainndelingene «Fremtiden er elektrisk» og «Året som gikk».

Med nettmagasinet vil Statnett treffe de som vil vite mer om selskapet, enten de er jobbsøkere og studenter, egne ansatte, beboere i lokalsamfunn hvor det pågår prosjekter eller ansatte i kraftbransjen.

Den andre delen er den finansielle årsrapporten. Her fremkommer konsernsjefens oppsummering av året, høydepunkter, presentasjon av styret og ledelsen samt finansielle tall. Det er brukt video, grafikk og dynamiske grafer som effekter på den finansielle delen.

Årsrapporten er responsiv.

Effekt

Rapporten er har hittil blitt lest av dobbelt så mange ganger som fjordårets årsrapport.

Det er brukt annonser for å spre årsrapporten, samt at Statnett sender ut informasjon til sine kontakter. Samlet effekt er ikke oppsummert enda, grunnet at årsrapporten nettopp er lansert.

Andre involverte

Prosjektledere: Linn Bakke og Linda Martinsen
Rådgiver: Morten Myrstad
Designer: Gjermund Rein Gustavsen
Programmerer: Kodebyrået
Redaktør: Lise T. Vangerud
Illustrasjoner: Notch
Video/film: Siesta

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012