Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Luftens Dirigenter

Mål

Avinor ønsket en rekrutteringskampanje rettet mot 19-26 åringer, hvor formålet var å rekruttere 500 søkere. Ved å øke kunnskapen om hva yrket innebærer og hvilke egenskaper som kreves, skulle yrket gjøres mer attraktivt og Avinor skaffe søkere med rett talent og innstilling. Kampanjen hadde en sekundær målsetting om å skape intern stolthet, og presentere flygelederyrket som et seriøst yrke, med stort individuelt ansvar, og en variert og spennende arbeidshverdag.

Beskrivelse

Løsningen ble kampanjen Luftens dirigenter. Kampanjen bygger på innsikten om at yrket krever mange av de samme egenskapene som hos en orkesterleder. Eksempelvis må en flygeleder inneha evnen til å holde styr på mange prosesser og individer simultant, ha en god plan og gi tydelige direksjoner, ta raske avgjørelser ved behov, og holde hodet kaldt i stressende situasjoner. Navet i kampanjen er nettstedet bliflygeleder.no hvor brukeren blir bedre kjent med yrket gjennom en kombinasjon av film og musikk. Løsningen er interaktiv og inviterer til dirigering av innholdet ved bruk av en smarttelefon.

Effekt

Da søknadsfristen gikk ut hadde hele 717 kandidater søkt seg til studiene, langt over forventning. Kampanjen innfridde også internt i Avinor der den ble godt mottatt av Flygeleder divisjonen som opplevde at innholdet presenterte yrket på en realistisk, seriøs og relevant måte.

Andre involverte

Oskar Bringager: Kreatør
Pål Jespersen: Kreatør
Christian W. Alfsen: Rådgiver
Merete D. Land: Prosjektleder
Produskjonsbyrå: Good Morning
Film: Patrick Katzman

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012