Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Din forside - Boliglån Ung

Mål

DnB NOR ønsket å skape kjennskap til sitt nye boliglån for unge (18-33 år), og dermed styrke sin posisjon og kundeportefølje blant "morgendagens" viktigste kunder.

Beskrivelse

DnB NOR hadde allerede avtalt en større kampanje på Aftenposten.no, med et Overlay/over the page format som sentralt element. Byråets utfordring var å komme opp med en idé som 1) ga rask identifisering av nettbrukerens alder og 2) ga brukeren en positiv opplevelse av et (for mange) litt omstridt/irriterende annonseformat. På forsiden av Aftenposten ble brukeren eksponert for et banner som sa "Se forsiden av Aftenposten den dagen du ble født". Ved å legge inn fødselsdato ble brukeren sendt til kampanjesiden (vedl. url) som presenterte riktig avisside fra brukerens fødselsdato, sammen med det aldersbaserte kampanjebudskapet fra DnB NOR. Brukere under 18 år og over 33 år, ble presentert for andre tilbud enn Boliglån for unge. Knapper for deling av forsiden på Facebook og Twitter gjorde det lett å dele sin personlige forside.

Effekt

Kampanjen pågår fortsatt, men etter første kontroll (4 timer etter lansering) hadde annonsen en klikkrate på 1,34, noe som er historisk for Aftenposten og DnB NOR. Vel så viktig er statestikken som etter 2 dager viser at over 60% av alle som får opp "sin forside", deler den med venner på Facebook eller Twitter.

Andre involverte

Dennis Tönnkvist, Sebastian Rasch, Thomas Nordahl, Odd-Inge Torrissen, Christopher Aaholm, Lisa Canneaux, Kristian Bye

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012