Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Nordea Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP)

Mål

Målet med kampanjen var å gi rask og konkret informasjon til både etablerte bedrifter i endring og nyoppstartede firmaer og tilby markedets enkleste og mest oversiktlige løsninger.

Beskrivelse

Vi lagde enkle annonser som skilte seg ut. De skulle være rett på sak, relevante og skape direkte tilgang til informasjon om produktet.

Effekt

Effekten av annonsene har vært særdeles gode, men vi har ikke tillatelse til å gjengi disse.

Andre involverte

Tekst: Ole Henrik Larssen
Design: Markus Lind
Konsulent: Fred Kihle
Prosjektleder: Marte Listhaug

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012