Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Si det høyt!

Mål

Målet med kampanjen var å få flere til å klare å stumpe røyken for godt. Veldig mange har røykeslutt som nyttårsforsett, men bare 3-4% av alle som forsøker, klarer det. Kunne vi klare å hjelpe flere? Var det på tide å kutte ut skremselsbildene og strekke ut en hjelpende hånd?

Video

Beskrivelse

Vi bestemte oss for å opprette en egen Facebook-side hvor røykere kunne møte ex-røykere. Her kunne man dele tips, få støtte fra andre i samme situasjon, m.m.
Et av tipsene (som det også snakkes mye om på siden) er å fortelle om røykesluttplanene til omverdenen for å legge litt ekstra press på seg selv. Derfor lot vi også mange av brukerne av FB-siden få si det høyt via filmer på tv og web-tv. Rekrutteringen foregikk selvfølgelig via Facebook.

En slik FB-side kan fort dø ut. Det var derfor viktig å hele tiden produsere poster, stille spørsmål og holde siden dynamisk.

I tillegg til selve FB-siden inneholdt kampanjen også TV-reklame, web-filmer, bannerannonser, osv.

Effekt

Det er fortsatt litt tidlig å konkludere noe om effekten, men tilbakemeldingene er svært positive. Vi har fortsatt dialog med veldig mange på FB-siden som fortsatt ikke har sprukket. Når det gjelder selve digitalkampanjen (bannere, web-tv) har vi noen gode tall allerede. Web-tv-bannerne har f eks en klikkrate på hele 10%. Se for øvrig vedlagte nøkkeltall.

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012