Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image

Banner Forsvarets Logistikkorganisasjon

Mål

Profilere Forsvarets logistikkorganisasjon og rekruttere mennesker med høy-teknologisk kompetanse.

Video

Beskrivelse

Banneret er programmert fra bunnen av for å skape illusjonen om et ”vindu” i nettleseren der man kan se inn i sin egen maskin.
Løsningene krevde et teknisk samarbeid med DN for å muliggjøres.
Bakgrunnen (det som ses i banneret) måtte animeres i full skjermbredde og høyde, slik at det kunne fungere i ulike posisjoner og formater.

Effekt

Banneret var en del av en større kampanje for Forsvarets Logistikkorganisasjon. Kampanjeelementene som ble testet oppnådde en alltime high både i oppmerksomhet og liking – testet av Dagens Næringsliv. Banneret leverte en høyere klikkrate enn gjennomsnittet på tross av en smal målgruppe – teknologisk interesserte som kunne tenke seg å jobbe i Forsvaret.

Andre involverte

Eirik Hovland (tekst), Henrik Sæther (AD), Finn Christian Stoveland (AD-assistent), Tom Rainer Thuv (AD-assistent), Aagot Skjeldal (konsulent), Mette Løland (prosjektleder), Tom O. Ovind (Sjef Forsvarets mediesenter), Michael Bruteig (avdelingsleder), Elisabeth Sandberg (FMS)

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012