Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Korspåhalsen – lansering av webside for Røde Kors telefonen for barn og ungdom

Mål

1. Skape kjennskap til at Røde Kors telefonen for barn og ungdom lanserer egen webside.
2. Kunnskap om hva Røde Kors telefonen for barn og ungdom er.
3. Få målgruppen til å ta websiden i bruk.

Beskrivelse

Røde Kors telefonen for barn og ungdom er et sted barn og unge(10 – 15 år) kan henvende seg for å snakke med en voksen, uansett tema. Mye handler om egen identitet, kropp og sex. Tjenesten er like aktuell uansett hvor du bor og hvem du er. Derfor ble internett valgt som viktigste mediekanal med frekvent tilstedeværelse på målgruppetilpassede sider som f.eks Aftenpostens Si;D og MSN. Overfor denne målgruppen er det en stor utfordring å finne et språk og en form som passer. Samtidig var det mye som skulle fortelles på en gang.

Kampanjen gikk over tre faser:

Fase 1; Hjelp oss å finne et navn – www.hvaskalvihete.no

Fase 2; Stem frem en vinner – du finner de 10 beste forslagene på www.hvaskalvihete.no

Fase 3; Hva lurer du på? Korspåhalsen – du kan trygt spørre oss. www.korspahalsen.no

Effekt

Lanseringen har vært en suksess. Det er fortsatt tid igjen av kampanjen og hittil har det vært nesten 50.000 oppslag på websiden. Det kom også inn 800 forslag til navn på tjenesten.

Andre involverte

Deasign har utviklet selve webtjenesten (produktet). McCann har hatt ansvaret for all markedsføring; strategisk og kreativt.

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012