Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image

Miljøtoget

Mål

1. Fylle tomme dagtids-tog med skoleelever.
2. Gi skolebarn et godt førsteinntrykk av NSB
3. Styrke NSB sin miljøprofil (som paradoksalt nok er svakere enn Statoil sin på flere målinger)

Video

Beskrivelse

Miljøtoget er et opplegg for barneskoleklasser som skal på ekskursjon – spesielt til Teknisk Museum eller et av de mange Vitensenterne i Norge. Klassen får sin egen togvogn, en engasjert miljøambassadør og hver sin iPad mini til bruk på turen. I samspill med elevene formidler miljøambassadøren en interaktiv opplevelse om miljø og transport.

Elevene lærer – gjennom animasjon, oppgaver og spill – om miljøproblematikk og hvordan hver og en av oss kan gjøre enkle ting i hverdagen for å bremse oppvarmingen av kloden vår.

Konduktøren styrer alle iPadene, ser hva elevene svarer på spørsmål, hvem som vinner spillene og hvor mange som har fullført hver steg. Han kan også enkelt skru av skjermene på iPadene hvis han ønsker at elvene skal titte opp litt mens han forklarer.

Hele opplevelsen tar mellom 20 og 30 minutter. Gjennom å samarbeide med NSB, Miljøagentene og flere av vitensentrene i landet har man skapt pedagogisk godkjent innhold som gjør at lærere kan huke av i læreplanen når de kommer hjem.

Effekt

Miljøtoget begynte som et prøveprosjekt på Gjøvikbanen, men på grunn av stor etterspørsel er det i høst trent opp Miljøkonduktører i hele landet. Hundrevis av iPader sendes i disse dager ut til de forskjellige strekningene i Norge og flere har allerede startet. Miljøtoget har blitt et nasjonalt prosjekt for NSB.

Da satsningen er ny har vi dessverre ikke flere konkrete tall enn dette.

Andre involverte

Kreatører: Anders Holm, Sebastian Prestø, Janne Brenda Lysø og Stian Johansen. Konsulent: Ole Hustad.
Prosjektleder: Mona Larsen.
Utviklere: Pål Smitt-Amundsen, Marius Nohr og Knut Skåla.
Design: Thomas Emil Johanssen og Joacim Sjöberg.
3D/Motion: Magne Hage, Frode Ekeberg og Roy Krístoffersen.
Ansvarlig hos kunde: Espen Kristiansen

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012