Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Nettbøsse

Mål

Ta i bruk nettet som innsamlingskanal i SOS Barnebyers årlige bøsseaksjon; Barneaksjonen. Vi ønsket samtidig å bevisstgjøre målgruppen om den kommende bøsseinnsamlingen.

Beskrivelse

Vi utviklet en helt ny innsamlingsløsning hvor brukeren kunne bli ?nettbøssebærer?. Dette kunne enten skje ved å starte en egen ?bøssekjede?, eller ved å gi et bidrag og sende bøssen videre hvis en ble invitert i til en bøssekjede per e-post. Det unike er at hver giver til enhver tid kunne logge seg på sin bøssekjede for å følge utviklingen og se hvordan den spredte seg i nettet. Bøssene ble tegnet opp grafisk, og man kunne navigere seg rundt i de ulike bøssene for å se hvor mange og hvem som deltok. Konkurranseinstinktet ble stimulert ved å legge inn en ranking over de fem beste bøssene til enhver tid.

De som startet sin egen bøsse, kunne gi denne et navn, gi et bidrag, for så å sende den videre til venner via epost. De som mottok invitasjon på epost, kunne følge en link, for så å gi bidrag til bøssen man ble invitert til. Alle bidrag ble gitt med kredittkort (VISA eller MasterCard) via en sikker betalingsløsning.

Kampanjen bruker nettets unike muligheter for interaksjon til å spre budskapet ved å la brukeren selv bli Barneaksjon ambassadør. Grepet med nettbøsser har ikke tidligere vært gjennomført, og engasjementet har vært stort med blant annet et eget innslag på Absolutt Underholdning på TV2, i tillegg til omtale i ulike magasiner.

Effekt

I tillegg til et unikt fokus på den kommende tradisjonelle bøsseinnsamling, har nettbøssen samlet inn et anselig beløp til Barneaksjonen. Det har så langt vært over 35.000 unike treff på nettsiden. Det har blitt startet over 500 nettbøsser.

Andre involverte

AD: Anna Jordhøy Lunder, Tekstforfatter: Ole Kristian Ellingsen, Prosjektleder: Tone Bøygård, Konsulent; Birgit Klem Seljeseth, Konsulent: Marius Zachariasen, Programmering: Apt ved Pål Smith Amundsen og Anders Stalheim Øfsdahl

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012