Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

#Gfaktor Kampanjeklar for Gresvig

Mål

Retailbransjen bruker store summer på hyppige reklamekampanjer med gode tilbud som skal få kundene inn i butikken. De ansatte er den viktigste ressursen og kundene den øverste sjefen, og det er i møtet mellom den ansatte og kunden at slaget virkelig står. G-Sport/G-MAX i Gresvig ønsket å få mer ut av hver investerte annonsekrone. Derfor utviklet vi #Gfaktor for dem.

Målsetting med #Gfaktor:

#1: Effektivisere formidlingen av kampanjemateriell til alle butikkselgerne
#2: Styrke kampanjekunnskapen til alle butikkselgerne
#3: Bedre gjennomføringsevnen til den enkelte selger for å bidra til økt salg

Video

Beskrivelse

G-Sport, G-MAX og Intersport utgjør tilsammen rundt 250 butikker med over 3500 ansatte. For å nå målsettingene ble det derfor svært viktig å:

- Lage en løsning med fokus på tilgjengelighet: Kampanjeklar kan brukes på desktop, nettbrett og mobil.
- Strukturere kampanjeinformasjon: Kampanjeklar prioriterer og løfter frem de viktigste salgsvarene samt tilhørende støtteprodukter
- Samle alt markedsmateriell på ett sted: i Kampanjeklar oppdaterer selgerne seg på DM’er, reklamefilmer og annet materiell tilknyttet kampanjen
- Enkel oppfølging: unik bruker-ID forenkler oppfølgingen av alle ledd - fra butikkselger til regionsjef.

#Gfaktor er en mobilløsning som gir alle ansatte en felles plattform for kommunikasjon, kulturbygging og deling av beste praksis på tvers av butikkene. Kampanjeinformasjon struktureres gjennom modulen «Kampanjeklar», bestående av Kampanjeklar Selger og Kampanjeklar Butikk, og skal gjøre både butikkselgerne og butikken kampanjeklar.

Kampanjeklar selger:
Her får de ansatte oversikt over ukens viktigste kampanjeprodukter, med produktinformasjon og gode salgsargumenter. Til hvert kampanjeprodukt vises gode erstatningsprodukter, anbefalte oppsalgsprodukter og relaterte mersalgsprodukter.

Kampanjeklar butikk:
Her vises de samme produktene, men med informasjon om hvordan de skal eksponeres i butikken. På denne måten kan alle selgerne bidra til å gjøre butikken kampanjeklar, noe som igjen vil øke mekanisk salg. I tillegg finnes et 3-dagers værvarsel som tipser om hvilke produkter som kan trekkes frem.

Selgerne bekrefter selv gjennomføringen av hver modul, inntil de har fullført både Kampanjeklar Selger og -Butikk. Først da registreres de som kampanjeklare. Et eget grensesnitt for butikksjefer og regionsjefer muliggjør oppfølging av hver ansatt, butikk og region.

Effekt

Å nå effektivt ut med kampanjeinformasjon fra kjedekontoret og helt ut til hver ansatt - fra butikksjefer til lørdagshjelpen - blir sett på som en stor utfordring i alle kjeder. En ting er å nå ut, men å forsikre seg om at informasjonen faktisk blir lest og budskapet mottatt er en annen og kanskje større utfordring. Med #Gfaktor Kampanjeklar får alle ansatte kampanjeinformasjon rett i lomma, og regionsjefer og butikksjefer kan følge opp der det trengs mest.

Kampanjeklar ble lansert i slutten av november 2014 og er en del av selgernes "hverdagsverktøy". (Selv om vi måtte føre sluttdato i denne innsendelsen til Sølvtaggen)

Fra lanseringen i uke 48 og frem til midten av februar 2015 har Gresvig opplevd en markant økning i salg:
- antall solgte mersalgsvarer økte med 172%
- antall anbefalte varer økte med 96%
- antall erstatningsvarer økte med 88%

HR-direktør Kjersti S.Johansen sier følgende om målsettingen og resultatet for #Gfaktor:
«Å legge til rette for at hver enkelt av våre selgere kan virkeliggjøre merkevareløftene er noe av det viktigste vi gjør som kjede. Med #Gfaktor når vi ut til hver og en på en enkel og engasjerende måte, og gir dem den innsikten de trenger for å kunne levere gode opplevelser for kunden. Hyper har hjulpet oss med dette, og sammen med våre butikksjefer og selgere har vi utviklet kanskje norsk retails råeste plattform for kommunikasjon, kultur, trening og gjennomføring – en plattform som allerede har gitt oss imponerende resultater i form av økt salg»

Juryens begrunnelse

#Gfaktor er en mobilløsning som gir alle ansatte en felles plattform for kommunikasjon, kulturbygging og deling av beste praksis på tvers av butikkene. Løsningen har fantastiske resultater å vise til, og Gresvig opplevd en markant økning i salget. Denne jobben stikker av med Sølvtaggen for mai - for sin bunnsolide gjennomføring og nærmest opplagte digitale enkelhet. - Et verktøy som både er smart, nyttig og intuitivt forteller juryeleder Snorre Martinsen.

Andre involverte

Jeanett Wilberg Schibbye
Knut Sverre
Linn Belck-Olsen
Petr Sergeev
John Terje Sirevåg
Øistein Skeie
Rolf Risnes

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012