Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Kjedelig, men viktig

Mål

Kampanjen skal øke kunnskapen om rettigheter og plikter i arbeidslivet blant unge arbeidstakere i utelivsbransjen.

En i utgangspunktet klar og tydelig oppgave. Men problemet var at man skulle nå det som kanskje er verdens mest bortskjemte målgruppe - og attpåtil de av dem som jobber i bransjen som gjør dem ekstra kule.

Bak kampanjen står Treparts bransjeprogram uteliv, som består av arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene Virke, NHO Reiseliv, Fellesforbundet, KS, Parat og Arbeidstilsynet.

Video

Beskrivelse

Kampanjen består av ti filmer som går som skipable pre-rolls på YouTube.

Rasjonalet bak kampanjen har vært å lage noe som er for målgruppen (unge mellom 18 og 29 år) og for dem alene. De lett absurde filmene er laget på målgruppens premisser, både med tanke på humoren/innholdet og medievanene deres.

De går utelukkende som skipable ads - og den kjedelige, men viktige informasjonen er lagt først i filmen slik at mottakeren uansett skal få med seg denne. Så "belønnes" de med humor spesielt utviklet for dem dersom de velger å ikke skippe.

I tillegg til filmene er det også å mulig å følge Kjedelig, men viktig på både Facebook og Snapchat (brukernavn: kjedeligviktig). Kampanjen har selvsagt sin egen YouTube-kanal, og en midlertidig informasjonsside for anledningen plassert hos United Bloggers. Alt for å gi målgruppen den rette, absurde miksen av underholdning og kjedelig, men viktig informasjon.

Å få med kunden, i dette tilfellet en kunde satt sammen av myndighetene og en rekke arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner i et såkalt bransjeprogram, viste seg å være den kanskje tøffeste jobben. Men i ettertid skal de ha honnør for å være både modige og villige til å tenke nytt. Ikke minst med tanke på at vi insisterte på at de ikke fikk signere kampanjen selv engang - det ville vi Kjedelig, men viktig skulle gjøre.

Effekt

YouTube: Totalt antall visninger (altså de som velger å se hele filmen) for alle filmer første fire uker: 309 624. Selv om brukerne får lov å skippe bort filmene våre, så velger faktisk de fleste å se dem fra start til slutt.

Facebook: 5 080 følgere av siden. Rekkevidde på innlegg sist uke: 175 874. Det er også mulig for unge arbeidstakere som har ting de lurer på eller generelle spørsmål rundt lover og rettigheter i arbeidslivet å stille spørsmål via FB-siden. Hittil i kampanjen har vi besvart over 200 spørsmål, og alle som stiller spørsmål får svar.

Blogg: 16 986 unike brukere totalt: 16 986.

SnapChat: Per 29. juni har vi 310 følgere på SnapChat. Det publiseres nye snapstories hver dag, med unntak av i helgene.

Andre involverte

Trygve A. Tønnessen, Kreatør
Kim Follesøy-Thuen, Kreatør
Cecilie Gran, Prosjektleder
Marius Eriksen, Rådgiver
Geir O. Harnes, Kundeansvarlig
Per Øyvind Weum, Motion Graphics
Yousef Musavi, Digital rådgiver
Håvard Nyberg/Precis, Digital rådgiver
Carl Henrik Kleiberg, Prosjektmedarbeider

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012