Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

4000 holdeplasser

Mål

Forretningsmål:
• Få flere til å reise kollektivt på fritiden

Kommunikasjonsmål:
• Styrke Ruters relevans i fritiden
• Øke kunnskapen om Ruters tilbud
• Styrke Ruters omdømme

Video

Beskrivelse

Selv om mange er positive til å reise kollektivt, bruker de fleste bare et knippe holdepasser i det daglige. Så hva kunne vi gjøre for å få folk til å benytte mer av kollektivtilbudet?

Vi sluttet å snakke om buss, bane og trikk, og begynte å snakke om boller, bakkedrag og spøkelser - og alle de andre opplevelsene du finner i nærheten av Ruters 4000 holdeplasser.

Vi gjorde USPen til en URL og inviterte folk til å fylle hver eneste holdeplass med tips til ting å gjøre i nærheten. Tipsene strømmet inn og ga oss innhold til en årslang integrert kampanje i alle tenkelige flater.

Hvert eneste tips ble en ny grunn til å reise kollektivt, og summen av alle tipsene ble beviste for at du kan reise hvor som helst i Oslo og Akershus – uten bil.

Effekt

4000holdeplasser.no fikk i sitt første leveår massiv medieomtale, deriblant i VG, NRK, TV2 og Osloby. En eksponeringsverdi verdt over 5 MNOK!

Posttesting dokumenterte at 35% mente at tjenesten har bidratt til en mer positiv oppfatning av Ruter.

Ruters vekstresultater for 2015 avslører også at kollektivtrafikkens andel av motorisert transport innenfor fritidsreiser (altså Ruter direkte opp mot bilen) har økt fra 31 til 35% fra 2014 til 2015. Dette er svært sterke resultater.

Andre involverte

Fra McCann:
Thale Høy-Petersen
Torny Hesle
Ingrid Lea
Eivind Eidslott
Bjørn Erling Solberg
Kristin Lien
Mette Løland
Tone Bøygard
Torjan Vastveit
Anne Hildremyr
Karl Bryhn
Marte Langfjæran
Kevin Murphy
Marc Garcia
Bente Eikholt

Fra Starcom:
Bjørn Granlund
Einar Karlsen

Fra Ruter:
Annika Aste Mørch
Yvonne Waage

Fotograf:
Rune Kongsro

Andre involverte:
Tangrystan, Magnus Liestøl & Anders Bremnes

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012