Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Du behøver ikke å bli voksen helt ennå

Mål

Få flere unge mennesker til å reise med Nettbuss Ekspress. La det bli kjent at hos Nettbuss Ekspress er man ungdom lenger enn hos andre, helt til man fyller 29 år.

I tillegg har Nettbuss Ekspress en overordnet mål om å få flere reisende til å bestille billett på nett.

Beskrivelse

Nå målgruppen presist på digitale flater, med innhold som er tilpasset de forskjellige digitale kanalene. Kanalvalget var kun Facebook og YouTube. Det ble ikke gjort andre aktiviteter i perioden.

Vi brukte film til å skape oppmerksomhet, engasjement og å kommunisere på målgruppens premisser. Budskapet var «Hos oss er du ung lenger» og den kreative idéen var «Du behøver ikke å bli voksen helt ennå».

Vi laget fem umiddelbare og morsomme filmer tiltenkt?? pre-rolls på YouTube og Facebook.??Filmene viser voksne mennesker som gjør overraskende ungdommelige ting.

På YouTube utnyttet vi funksjonen Overleggskort (Information Cards), og la inn en oppfordring til å se neste film på slutten av hver film i denne kanalen. Filmene ble laget slik at de fortsatte noen sekunder etter at den egentlig var ferdig, slik at man fikk tid til å kikke på Overleggskortet.

Effekt

46,3 % økning i salg av Ungdomsbilletter bestilt på nett i kampanjeperioden 15. juni til 5. juli 2015. Retargeting med forskjellige filmer ble brukt både på Facebook og YouTube. Tilsammen ble filmene avspilt over 1,3 millioner. Klikkfrekvensen på Overleggeskortene på YouTube var hele 28%.

Andre involverte

Eirik Hæreide Marcussen, Kreatør
David Aasen, Kreatør
Harald Seip, Konsulent
Katrine Øiestad, Prosjektleder
André Unneland, Medierådgiver
Mailinn To, Digital rådgiver

Lars Åndheim og Christoffer Losiuss, Regissører (Go Happy)
Miriam Eeg, Produsent (Go Happy)

Svein-Arne Vik, Ansvarlig hos kunde
André Ritari, Ansvarlig hos kunde:

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012