Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Spleiselaget

Mål

MÅL:
Utfordringen vi fikk av Skatteetaten var å få de 40 000 elevene de møter årlig til å betale skatt med glede.

De aller fleste elever i videregående skole er født og oppvokst i en velferdsstat, og kjenner ikke til noe annet. Målsettingen med opplegget var derfor å bevise for ungdommene hvor viktig skatteinntekter er for å opprettholde dette systemet – at det faktisk er helt avhengig av disse inntektene.

Vår hypotese var at når de ser hvordan egne holdninger til svart arbeid påvirker inntektene vil det skape forståelse for hvorfor det er helt avgjørende at alle betaler skatt.

Video

Beskrivelse

BESKRIVELSE:
Vi samarbeidet med veilederne og ekspertene i Skatteetaten og lagde en presentasjon og et verktøy til veilederne.

Under et Spleiselagsbesøk logger elevene inn i presentasjonen med sine mobiler og veilederen kan sende ut oppgaver underveis. Elevene svarer ved å dra i slidere, taste inn tall og svare på flervalgsoppgaver. Dataen påvirker presentasjonen direkte og legger premisset for alle eksempler og utregninger som understreker poenger i presentasjonen.

Dermed får klassen både kollektivt og individuelt oppleve hvordan holdningene deres påvirker tilbudet velferdsstaten kan gi sine borgere.

Presentasjonen styres via en Android app som gir veilederen full oversikt, oppdaterte talenotater og full frihet til å hoppe frem og tilbake i presentasjonen etter ønske. Juryen inviteres til å teste både verktøy og presentasjon fra vedlagt tablet.

Effekt

RESULTATER:
Spleiselaget er kun eksponert for elevene via presentasjonen veiledere holder. Siden presentasjonen lagrer alle besvarelser kan vi dokumentere en holdningsendring blant de eksponerte ut ifra et datagrunnlag på over 40 000 besvarelser.

Resultater:
Før Spleiselaget synes 71% at å snylte på skatten er det samme som å stjele fra fellesskapet. Etter Spleiselaget synes 81% det samme.

Før Spleiselaget synes 64% det er uakseptabelt å utføre svart arbeid for 20 000 kr.
Etter Spleiselaget synes 75% det samme.

Før Spleiselaget synes 65% at svart arbeid er et samfunnsproblem. Etter Spleiselaget mener 81% det samme.

Andre involverte

Knut Sverre - Rådgiver
Rolf Risnes - Rådgiver
Ingeborg Justnes - Prosjektleder
Ola Nielsen - Tekstforfatter
Kristian Haukland - Art Director
Mads Frantzen - Grafisk Design og Illustrasjon
Ronald Kabicek - Motion Graphics
Marcus Kjeldsen - Motion Graphics
Johannes Gorset - Utvikling
Espen Almdahl - Utvikling
Mathias Benjaminsen - Utvikling

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012