Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Fjordflyt

Mål

Nordfjord Kjøtt er en viktig leverandør til REMA 1000. De står for 60 % av omsetningen på kjøtt i Norges største dagligvareprofil og omsatte i 2013 for 2,2 milliarder. Utfordringen er at butikkmedarbeiderne ikke vet nok om merkevaren Nordfjord Kjøtt, produktene eller kampanjene deres. Med mange konkurrenter, fører dette til manglende fokus på gjennomføring i butikk, som igjen påvirker salget.

Byråets oppgave var å skape et dypere engasjement mellom butikkene og Nordfjord Kjøtt, med mål om å øke salget på lang sikt.

Video

Beskrivelse

Vi ønsket ikke å lage en ”just another” salgskonkurranse, men et program som enklere kunne motivere og engasjere alle butikkene, ikke bare dem som allerede er gode, og som ville sikre det langsiktige perspektivet på salg.

For å gjøre det, valgte vi å ta i bruk spillmekanikker. Gjennom en gamification-plattform kunne vi styrke merkevareidentiteten til Nordfjord Kjøtt, forbedre informasjons- og kompetanseflyt mellom Nordfjord Kjøtt og butikkene, og sikre gjennomføring av kampanjene deres i butikk.

For å sikre best mulige resultater, skreddersydde vi plattformen til dem som jobber med Nordfjord Kjøtt til daglig, nemlig ferskvareansvarlig.

Løsningen ble Fjordflyt – en digital plattform som motiverer til lære om og selge mer av Nordfjord Kjøtt.

Plattformen fungerte på den måten at ferskvareansvarlige ble belønnet med poeng og premier når de utførte ulike, daglige oppgaver som Gjøremålslister, Merkevare-, produkt- og kampanjerelaterte quiz og når de ga tilbakemeldinger til Nordfjord Kjøtt på kampanjerelevante spørsmål.

Belønningene varierte fra korte motivasjonsvideoer fra ledelsen i Nordfjord Kjøtt til daglige premier som kokebøker og kinogavekort blant annet. For mange av REMA-medarbeiderne med svært høyt konkurranseinstinkt var nok det å ligge på toppen av resultatlistene belønning nok.

På slutten av kampanjen vant de beste ferskvareansvarlige i hver region en opplevelsesreise til Loen, hjemstedet til Nordfjord Kjøtt, med eksklusiv omvisning i fabrikken og det den fantastiske regionen har å tilby. Dette for å styrke merkevareidentiteten til Nordfjord Kjøtt ytterligere.

Effekt

Fjordflyt var tilgjengelig for ferskvareansvarlige i alle REMA 1000s butikker og varte i totalt 5 måneder i 2014, delt i to konkurranseperioder; fra januar til mars og fra september til november. Det ble produsert ukentlig innhold, totalt over 200 poster, fra videoer til daglige oppgaver, alt basert på produktene fra Nordfjord Kjøtt og den aktuelle kampanjen hos REMA 1000.

Engasjement på plattformen var over all forventning: 300 ferskvareansvarlige brukte plattformen ukentlig, og de tilbrakte så mye som 4,5 minutt der hver gang. Med totalt 22 tusen besøk, ble det utført 12 tusen oppgaver. 260 bilder ble lastet opp, og det ble gitt 1500 svært nyttige tilbakemeldinger direkte til Nordfjord Kjøtt. 

Når vi ser på salgsresultatene, hadde Nordfjord Kjøtt et tøft år i 2014, med negativ vekst første halvår. Dette skyldes færre kampanjer og et stort prispress. Total utvikling for 2014 endte likevel med en vekst på 1,1 %.

Fjordflyt var et svært godt verktøy for å snu den negative utviklingen på starten av året. Butikkene som brukte Fjordflyt hadde i gjennomsnitt en vekst på 4 %, mens de mest engasjerte butikkene har så langt opplevd en salgsøkning på hele 7,5 %.

Vi kan også nevne at kampanjens suksess har ført til at REMA 1000 har valgt å overta plattformen og selv være avsender i forbindelse med sin egen GRILL-kampanje i 2015.

Andre involverte

Prosjektleder: Mari Ekkje
Tekstforfatter: Eirik Moldal Andersen
Designere: Jarle Wathne Johansen, Ninja Scheel Aass, Annika Skogvang
Kreativ leder: Paul Little
Konsulent: Camilla Watz Johannessen
Prod.byrå: Faversham & Moss (London)
Ansvarlig hos kunde: Trond Leirgulen, Jonny Dahl

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012