Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image

Forsvar arbeidsmiljøloven

Mål

Kampanjen var arbeidstakerorganisasjonenes, LO, Unio og YS felles initiativ mot regjeringens forslag til endring av arbeidsmiljøloven.

Målet med kampanjen var å skape engasjement rundt lovendringene i sosiale medier, på arbeidsplassene, mobilisere til fysiske markeringer. Det var også et mål at alle forbund i organisasjonene skulle ta i bruk nettsiden og kampanjebudskap slik at arbeidstakerorganisasjonene stod bak et felles budskap og uttrykk.

Kampanjen var et spleiselag mellom de tre organisasjonene, og utfordringene ble hvordan nå lengst mulig på et relativt lavt budsjett.

Beskrivelse

Overordnet konsept: historier fra fremtiden. Hvordan kan hverdagen til medlemmer for arbeidstakerorganisasjonenes forbund se ut om foreslåtte lovendringer tre i kraft?

I og med at kampanjen i sosiale medier skulle drives av tre forskjellige organisasjoner med tilhørende forbund og svært forskjellig kompetanse og ressurser valgte vi en nettside som kampanjens nav.

Facebook ble valgt som hovedkanal i sosiale medier, og vi bistod organisasjonene med en plan for budskap, delinger og annonsering på Facebook for de tre hovedorganisasjonene.

Vi bestemte oss tidlig for at det visuelle måtte stå ut og vekke oppmerksomhet på Facebook, men samtidig være personlig og folkelig. Vi valgte derfor illustrerte portretter med fargeflater for å skille oss fra strømmen av foto i Facebook-feeden, men med et naturlig utseende for å ivareta det personlige. Ønsket var at seere skulle identifisere seg med historien og tenke at dette kunne vært meg, mine nære eller naboen. Illustrasjonene i kampanjen er utført i samarbeid med illustratør Julie Irvung.

Nettsiden ble designet og implementert i WordPress basert på valgt visuell uttrykk. Det var svært viktig at kampanjen skulle fungere like godt på mobil. Nettsiden presenterer de seks personene og deres historier fra fremtiden, 5 ting du bør vite om lovendringene og frem til den politiske streiken innholdt nettsiden også en oversikt over markeringer i alle fylker.

Effekt

RESULTAT AV KAMPANJEN:
Selv om forbundene ikke nådde frem politisk, så engasjerte kampanjen både i sosiale medier og fagforbund:

- Nettsiden ble delt 55.000 ganger på Facebook
- 200.000 unike besøk på nettsiden i kampanjeperioden
- Over 142.000 mennesker stilte opp på markeringer rundt om i hele landet den 28. januar til tross for sludd og dårlig vær stort sett på alle markeringer
- I den mest intensive kampanje-perioden frem mot streiken den nådde LO, YS og Unio ut til 1,6 millioner på Facebook, i tillegg kommer tall fra alle fagforbundenes egne Facebook-sider
- Forbundenes fagforbund identfiserte seg med kampanjen og brukte materialet i sitt arbeid, internt mye gode tilbakemelding
- Debatt i media, blant annet debattinnlegg i Aftenposten og VG

Andre involverte

Marte Johansen, front-end og WordPress
Kristin Kokkersvold, prosjektleder, konsept og design
Julie Irvung, Illustratør
Magne Svendsen, ansvarlig LO
Anders Horn, tekstforfatter LO
Hege Herø, YS
Signy Svendsen, Unio
Hege Ahlquist, SoMe LO

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012