Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image

Norges Stiminner

Mål

I over 140 år har DNT jobbet med å legge til rette for aktivt friluftsliv for nordmenn flest. For å få til dette er de avhengige av å tiltrekke seg medlemmer som ser verdien i å støtte DNTs arbeid.

I Norge er stort sett alle stier åpne for alle, og man kan gå fritt og gratis nærmest overalt. Men å vedlikeholde og sikre stiene koster både tid og penger, selvom folk flest ser ut til å tro at stiene fikser seg selv. Dermed har de heller ikke forutsetninger for å anerkjenne en stor og sentral del av DNTs arbeid: Merking, sikring og vedlikehold av mer enn 22000 km sti over hele landet. Dette har igjen gjort det vanskelig for DNT å bruke akkurat denne delen av arbeidet i profilering og medlemsrekruttering.

Sommeren 2015 var det likevel akkurat dette vi skulle gjøre: Gi de T-merkede stiene et sårt tiltrengt hovedfokus, og gjennom dette øke kjennskapen til arbeidet som legges ned hvert eneste år og ikke minst rekruttere flere medlemmer.

Video

Beskrivelse

Gjennom kampanjen Norges Stiminner ville vi minne folk på at stier handler om mer enn å komme seg fra A til B. Hver eneste sti er en opplevelse i seg selv, og skaper eller leder til fantastiske minner hver eneste gang den brukes. Vi utviklet portalen stiminner.no som gjorde det mulig for brukerne å tagge bilder, videoer og historier i ulike kategorier og plassere dem geografisk i en digital kartløsning.

På siden møtes brukerne av fullscreen video, skutt på ulike steder i norsk natur. Siden skulle være visuelt tiltalende, enkel å bruke og navigere i og ikke minst inspirere brukerne til å bruke tid der og la seg inspirere av andres bidrag. Når brukerne scroller ned kommer feeden med de til enhver tid sist innsendte bidragene, og filter-mulighetene blir synlige på toppen av siden. Hvert minne kunne enkelt klikkes, leses, likes og deles fra feeden.

Gjennom sosiale medier (primært Facebook) og egne, eksisterende kanaler (som dnt.no, nyhetsbrev, m.m) oppfordret vi folk til å dele sine stiminner. Slik fikk vi målgruppen til å produsere innhold for oss, og allerede fra dag 3 var all kommunikasjon brukergenerert og basert på innsendte bilder/historier. Flere av postene ble delt og likt av flere tusen FB-brukere.

Da vi startet var det med et mål om å samle Norges stiminner, og gjennom dette skape et inspirerende og tiltalende univers for natur- og turglade nordmenn. Vi føler vi trygt kan si at stiminner.no er blitt akkurat dette.

Effekt

Gjennom sommeren strømmet minnene inn, og det gjør de fortsatt. Allerede etter noen uker var kartet fylt med mer enn 3000 unike og inspirerende bidrag, fra Nordkapp til Lindesnes.

Stiminner.no hadde mer enn 50 000 unike besøkende allerede den første måneden, og over 200 000 visninger fra juli til midten av August. Det mest populære minnet er alene blitt sett mer enn 8700 ganger.

At siden gjorde seg minst like godt på mobil som desktop var viktig for oss, da vi regnet med at en stor del av minnene ville deles fra mobile enheter. Dette viste seg å stemme, da nesten 3 av 4 besøkende brukte enten mobil eller tablet.

Konseptet engasjerte også i både tradisjonelle medier. En rekke nyhetsmedier lagde artikler om initiativet, og til og med om spesifikke minner som ble sendt inn.

Men viktigst av alt, i løpet av sommeren satt DNT ny medlemsrekord, med mer enn 15 000 nye medlemmer. Dette er en 110% økning i nye medlemmer målt mot 2014. Hvert nye medlemskap er et viktig bidrag til arbeidet DNT legger ned hvert år, og gjør det mulig å tilrettelegge for enda flere inspirerende stiminner i årene som kommer!

Andre involverte

Geelmuyden Kiese:
Trygve A. Tønnessen, kreatør
Kim Follesøy-Thuen, kreatør
Marius Eriksen, rådgiver og kundeansvarlig
Jannike C. Holtedahl, prosjektleder

Good Morning:
Michael Birkeland, producer
Michael B. Luong, designer
Robert Bue, frontend
Peter Wojciechowski, backend

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012