Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Kampen om tiden

Mål

Målet med kampanjen var å reposisjonere NAF som bilistorganisasjon til en interesseorganisasjon for alle trafikanter og innholdsfylle slagordet "Din sak er vår sak".

Video

Unknown video

Beskrivelse

For å forklare hvorfor vi taper tid i trafikken lanserte vi en interaktiv nettside som portretterer en typisk norsk familie som går gjennom sine daglige rutiner og sin ”Kampen om tiden”.

Nettsiden tar for seg ulike situasjoner familien kommer opp i med tilhørende filmer som tar for seg de ulike problemstillingene. Midt i situasjonen blir de avbrutt av Andreas Wahl. Han forklarer hva som hadde skjedd og hvordan situasjonen kunne vært unngått eller løst, enten ved litt frisk tenkning ved individene selv eller ved innføring av nye ideer og løsninger på et samfunnsnivå.

Et lite tips, bruk lang tid før du velger neste film inne på nettsiden:)

Innsikten ble også presentert gjennom en storstilt PR-strategi.

Effekt

Kampanjen ble trending topic på Twitter og nådde ut til 450.000 potensielle brukere i denne kanalen alene.

Gjennomsnittlig bruk på nettsiden er høy, neste 2 min.

70% klikker seg inn på en ny film etter å ha sett introen.

16% av alle som var ikke så alle filmene (målet var 10%).

Halvparten av befolkningen (50%) i Oslo og Akershus sier de har lært mer om hvilke løsninger som kan implementeres for å redusere kø på norske veier som følge av kampanjen. 37% på landsbasis.

1 av 4 nordmenn (26%) sier de vil endre transportvanene sine som følge av kampanjen.


Andre involverte

Trigger
Markus Eckbo Endresen - Konsulent
Bjørnar Flyum Thorsen - Kreatør
Magdalena Kamøy - Kreatør
Victoria Terese Hauk - Prosjektleder
Marianne Skøien - Innholdsrådgiver
Mariannne Vågan - Innholdsrådgiver
Gørill Husby Moore -
Ida Pernille Hatlebrekke - PR-rådgiver

Good Morning
Markus Lind - Art Director
Jørgen Winsnes - Design
Robert Bue - Front end
Thea Bakken Granberg - Produsent

Bacon
Tobias Boesen - Regissør
Mari Grundnes Paus - Produsent
Mari Aam Svendsen - Produsent
Øystein Dyb - Post produksjon

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012