Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

TVNorge. Best på humor. Dårligst på politikk.

Mål

TVNorge ønsker å eie posisjonen som landets største underholdningskanal. Som en rendyrket humorkanal har TVNorge verken nyheter, debatter eller aktualitetsprogrammer. Vår oppgave var å lage en kampanje som viste TVNorge som nettopp landets fremste humorkanal. Kampanjen skulle på i september 2015, midt under kommunevalget. Kommunevalg har historisk sett hatt lav oppslutning. Vi ønsket derfor å gi de politiske partiene en mulighet til å oppfordre folk til å bruke stemmeretten sin, og samtidig tydeliggjøre TVNorges posisjon som en ren underholdningskanal.

Video

Beskrivelse

Vi lagde syv filmer der noen av landets mest kjente politikere minner seerne på å holde seg oppdatert på valget og å bruke stemmeretten sin. I hver film dukker en komiker fra TVNorge opp og forstyrrer det viktige budskapet. Politikerne oppfordrer derfor seerne til å holde seg oppdatert på valgkampen på en annen kanal enn TVNorge. Filmene avsluttes med tagglinen ”TVNorge. Best på humor. Dårligst på politikk.”
Filmene ble sendt på TVNorge, men også på Facebook.

Effekt

I en periode der politikerne stort sett snakker om politiske saker, ble våre filmer en forfriskende og annerledes ting å dele i en tidvis kjedelig valgkamp. Selv om budskapet handlet om å bruke stemmeretten sin og holde seg oppdatert på valget – riktignok på en annen kanal - ga konseptet politikerne en mulighet til å vise seg fra en mer leken og uhøytidelig side. Dette førte til at både politikerne selv, partiene og ungdomspartier delte filmene i sosiale medier. Til sammen nådde filmene 885045 personer på Facebook. Og TVNorges posisjon som Norges humorkanal kom frem på en svært synlig måte, samtidig som vi var med på å spre et viktige budskap.

Andre involverte

Bjørnar Buxrud & Torkild Jarnholt - kreativt team
Lars Mitlid - konsulent
Marte Heiersted - prosjektleder
Terje Johnsen - design
Steinar Borge - regi
Katja Krogh - ansvarlig hos kunde

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012