Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Lærepenger

Mål

Norge er verdens beste land å bo i og vi er et av verdens rikeste land. Etter hvert som rikdommen vår har gått opp, har kunnskapen om privatøkonomi gått ned. Nordmenn opparbeider stadig høyere kredittkortgjeld og de sliter med å betale den tilbake.

Særlig bekymringsfullt er det at ungdommer har en samlet forfalt inkassogjeld på hele 1 milliard kroner. Det ville ikke DNB lenger sitte stille å se på. For å synliggjøre at DNB er langt mer enn en produktleverandør bestemte de seg derfor for å ta ansvar for samfunnsutviklingen, å gå foran i arbeidet med å få privatøkonomi inn i skolen.

Gjennom en aktivitet som viser at DNB tar samfunnsansvar hadde banken som mål å styrke omdømmet fra 65 til 70 poengi løpet av 2015.

Video

Beskrivelse

Til nå har det vært foreldrenes ansvar å lære opp barn i privatøkonomi og dette fører til at mange norske barn og unge vokser opp uten grunnleggende økonomisk forståelse.
Norske elever trenger rett å slett en lærepenge som gjør dem rustet til å bli ansvarlige for egen økonomi.

Vår ide var at norske elever skulle lære av eksperter fra land som er bedre enn oss på privatøkonomi og gjennom en undersøkelse kom vi fram til Spania, Polen og Sverige hadde noe å lære oss. Våre eksperter ble derfor barn fra disse landene og deres familier.

Kombinasjonen mellom film, skype og digitale oppgaver gjorde at lærepenger ble et lekent univers som gjør det enkelt og gøy både for elever, lærere og foreldre å lære om verdien av penger.
  
Ekspertene våre deler sin kunnskap i et ung-til-ung perspektiv og elevene får prøvd ut det de har lært gjennom det digitale læringsverktøyet på lærepenger.no. Dette kombinert med interaktiv tavleundervisning fra lærerne gjør at elevene får testet sin kunnskap gjennom fem lærepenger.
 
Lærepenger retter seg mot 5. – 7. klasse i barneskolen, og er knyttet til kompetansemålene i læreplanen i fagene norsk, matte og samfunnsfag. Prosjektet er laget i samarbeid med Røde Kors.
 
Lærepenger var også tilstede på arrangementer som Norway Cup gjennom en interaktiv quiz, der barn i alle aldre kunne teste ut økonomi-kunnskapen sin. Med iPad og store berøringsskjermer kunne barna aktivt føle mestring gjennom positive tilbakemeldinger, lyd og premier.

De fem lærepengene: http://innhold.larepenger.no
Quiz: http://event.larepenger.no
Rekrutteringsfilm Polen: https://www.youtube.com/watch?v=uX7pSuBXb-0
Møt ekspertene: https://www.youtube.com/watch?v=TkSBPET4O6c

Effekt

• DNBs omdømmescore har aldri vært bedre. Fra 65 til 71 poeng (Q3). Hovedårsaken til fremgangen tilskrives mediebildet der det er de positive sakene hvor vi viser at vi vil kundene vel som har fått mest omtale.

• 458 presseoppslag nasjonalt samt internasjonal oppmerksomhet gir en dekning på over 100 millioner.

• 371 skoler har meldt seg på (= 32 000 elever). Mål: 300 skoler

• Lærepenger var tema for den politiske debatten under Arendalsuken som innledet valgkampen høsten 2015, og nøkkelpersoner og politikere på tvers av partier begynner å se behovet for kunnskap om privatøkonomi på pensum.

• Gjennomsnittlig tidsbruk på websiden: 5 min

• Sosiale medier: Reach på over 1 million

Andre involverte

Trigger AS:
Konsulent: Bente Kvam Kristoffersen
Prosjektleder: Caroline Nilsen
Kreatører: Dag Clausen, Magdalena Kamøy og Jon Erik Skaret
PR-rådgivere: Gørill Husby Moore Julie Hæhre
Innholdsrådgiver: Tonia Bakken Kalantzakou


DNB - Lærepenger.no:
Rådgiver: Eirik Fjellaksel
Produsent: Linn Cathrine Håland Nilsen
Designer: Michael Ba Loung
Front-end utvikler: Raphael Rauwolf
Front-end utvikler: Robert Bue
Back-end utvikler: Petter Ruud

DNB - Lærepenger quiz:
Rådgiver: Eirik Fjellaksel
Produsent: Linn Cathrine Håland Nilsen
Designer: Michael Ba Loung
Front-end utvikler: Raphael Rauwolf
Front-end utvikler: Robert Bue
Front-end utvikler: Johan Lindqvist
Back-end utvikler: Petter Ruud

Visuell profil laget av Anti Oslo

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012