Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image

Samtalen

Mål

God rådgivningskompetanse er avgjørende for at finansnæringen skal kunne leve opp til sin samfunnsrolle, og for å ivareta og styrke næringens omdømme. Alle finansrådgivere må derfor eksamineres i en rekke fagemner, blant annet etikk, for å bekrefte evnen til å operere i tråd med de etablerte bransjestandardene. Inntil nylig ble denne praktiske prøven i etikk løst muntlig, gjennom en samtale med en sensor. Hovedutfordringen til kunden var å kunne garantere en gjennomføring og vurdering som var lik for alle kandidatene. Oppgaven vår ble å utvikle en digital eksamen i praktisk etikk som skulle sikre en standardisert autorisering for hele bransjen.

Video

Beskrivelse

Vi ønsket å skape noe mer enn en ren digital eksamen; vi ville holde på spenningen i å sitte overfor en sensor i en muntlig eksamen og ønsket å utfordre kandidaten i oppgaver utover vanlige flervalgsspørsmål. Løsningen ble Samtalen: en interaktiv videosamtale der kandidaten blir stilt overfor et etisk dilemma av en digital sensor.

Samtalen tester kandidatens evne til å systematisk håndtere et dilemma. Her finnes ingen riktige eller gale svar; det er kandidatens evne til å gjenkjenne dilemmaet og begrunne sine vurderinger som er avgjørende. I Samtalen måles kandidatens praktiske evne til å benytte teoretisk kunnskap.

For å få til dette bygget vi Samtalen rundt Navigasjonshjulet, et verktøy som behandler de ulike hensynene som bør vurderes i møtet med et dilemma. Vi utviklet oppgaver som tolket kjernen i hvert hensyn, og som benytter kandidatens egne vurderinger som grunnlag for fasiten. Her er det samsvaret mellom vurdering og begrunnelse som måles, samt logikken i begrunnelsen. For å ivareta et meningsmangfold, har Samtalen 1172 ulike valgalternativer som driver kandidaten frem til en endelig konklusjon.

Samtalen sørger for en rettferdig gjennomføring og vurdering da dens digitale form er lik for alle kandidater. Løsningen er konstruert til selv å håndtere ethvert dilemma og tillater smidige oppdateringer, enten de er planlagte eller spontane. I tillegg til eksamenscaset, inneholder Samtalen flere treningscase, samt oppdateringscase som autoriserte rådgivere kan benytte til å vedlikeholde sin rådgiverkompetanse.

Effekt

Autorisering av finansrådgivere er en kontinuerlig prosess og Samtalen er i bruk ukentlig av FINAUTs medlemmer. Fra lanseringen i 2014 og frem til utgangen av 2015, har finansrådgivere landet over gjennomført mer enn 10.000 “samtaler”, og hundrevis av nye er allerede planlagt for 2016. Ca. 80% av de som har gjennomført har bestått, men en stor andel av disse har også måttet ta den flere ganger.

Videre forenkler Samtalen selve autoriseringsprosessen ettersom medlemmene nå kun trenger en PC for å gjennomføre den praktiske eksamen. Mindre planlegging og raskere gjennomføring bidrar til at flere rådgivere kan autoriseres og gjør trening i etikkfaget lettere tilgjengelig.

Andre involverte

Prosjektleder: Silje Høgaas / Annette Kvandahl / Pia Olstad
Rådgiver: Knut Sverre / Karl Nystøl
Idé & konsept/tekstforfattere: Trond Petter Sætrang, Øistein Skeie
Art direction: Mads Frantzen
Utvikling: Espen Høgbakk, John Terje Sirevåg, Sigvart Angel Hoel, Ola Marius Sagli
Ansvarlig hos kunde: Siw Seglem, Klaus Høidal
Bidragsytere: Anne Rose Røsbak Feragen v/ Activa Humanistisk Akademi

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012