Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Ung Igjen

Mål

DNB ønsket å styrke sin posisjon blant målgruppen 18-35.

Video

Beskrivelse

Ung Igjen ble teaset i forkant og selve serien ble vist som en tilnærmet "live" webserie i samarbeid med VGTV. Serien ble klippet om natten og vist den påfølgende dagen. På VG.no og spesielt inn på den aktuelle vgtv-siden kjørte vi bannere med produkttilbud spesielt rettet mot unge. DNBs egne sosiale mediekanaler (FB, Snapchat) ble også brukt til å distribuere innholdet, i tillegg til unikt ekstramateriale kun for disse kanalene.

Effekt

• 900.000 visninger, 70% unike
• Gjennomsnitt visningstid: 4:38 min
• Ung Igjen var det mest søkte ordet på VG den uka
• 30% økning i salg av billån og bilforsikring til unge
• DNB økte sin oppmerksomhet på å "være en bank for unge" og leder med 10% på neste bank

Andre involverte

Egil Pay, Lars Joachim Grimstad, Finn Christian Knudsen, Eirik Sørensen, Arne Eggen, Camilla von Borcke, Linda Tiller, Jan Kristian Haavi, Jens Bull, Margret Bergheim, Kristian Westgaard, Aina Lemoen Lunda, Mette Olsen, Janne Espevalen

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012