Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Morgenbladets sommereksperiment

Mål

Hovedmålet var å øke antall abonnenter i løpet av sommeren – en periode hvor det tradisjonelt sett er veldig lav vekst. Overordnet skulle kampanjen vise Morgenbladet som en motvekt til den tabloide mediehverdagen.

Beskrivelse

I en tid hvor man stort sett forholder seg til korte formater er det interessant å stille seg spørmålet; Er vi i ferd med å miste evnen til å lese lengre tekster?

Morgenbladet er en politisk uavhengig ukeavis som setter nyheter og relevante begivenheter i et større og dypere perspektiv. Som en leverandør av lange, innholdsrike tekster ønsket Morgenbladet å oppfordre folk til å teste sine evner på deres produkt.
Selv testet Morgenbladet evnene til en gruppe mennesker med veldig ulik bakgrunn;
en forfatter/førstelektor, en influencer og en medisinstudent.

Eksperimentet ble gjennomført i to faser. Før sommerferien måtte gruppen lese en lengre artikkel i Morgenbladet samtidig som vi målte evnen deres til å holde konsentrasjonen gjennom hele artikkelen. Til det brukte vi Muse™ headband – et device som leser og analyserer hjernebølger. Den første fasen ble delt som filmer på sosiale medier allerede to dager etter testen var gjennomført. Gruppen fikk så i oppgave å lese Morgenbladet gjennom sommeren, dvs 4 utgaver av avisen. I begynnelsen av august testet vi gruppen på nytt, på akkurat samme måte. I tillegg til å sammenlikne målingene før og etter, ble gruppen også bedt om å dele sine erfaringer rundt eksperimentet – og tanker om hvorvidt evnen til å konsentrere seg hadde bedret seg. Fase to ble også dokumentert og umiddelbart.

Effekt

Resultatet fra selve testen, i kombinasjon med gruppens erfaringer, viser at deltakerne hadde en forbedring av konsentrasjonen etter 4 uker med Morgenbladet.
Mye viktigere enn det, er at Morgenbladet fikk nye abonnementer. Hovedkanal for kampanjen, Facebook, økte konverteringer med 58%, Nyhetsbrev med 90% og søk på Google med 46,5% sammenliknet med sommerkampanjen i fjor. Det var også et høy engasjement på Facebook. Dette viser at det innholdet var interessant for målgruppen.

Andre involverte

Maria Myhre, kreatør
Marianne Knutsen, kreatør
Anders Aakre, rådgiver
Lukas Szachanski, rådgiver
Caroline Solheim, designer
Arnt Christian Scheele, digital rådgiver
Sigve Aspelund, regi
Marte Øiene og Kristine Gjerald, ansvarlige hos Morgenbladet

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012