Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Bjarte & Chill

Mål

Målet var å styrke Dolly's posisjon som den raske kvalitetsleverandør av pizza som utfordrer konkurrentene og er nytenkende. Anledningen bød seg når at Dolly ble omtalt som Bjarte Tjøstheims lokale hoffleverandør av pizza. Da ble målet at vi ønsket å få han til å snakke om Dolly Dimples på Radioresepsjonen igjen.

Video

Beskrivelse

I høst snakket Radioresepsjonen om Netflix and Chill-knappen som lar deg bestille din favorittmat med et tastetrykk i USA. Og Bjarte Tjøstheim fortalte at det for han ville den maten kommet fra hans lokale hoffleverandør av pizza; Dolly Dimple's på Torshov. Som hoffleverandør til Bjarte syntes vi han fortjente sin helt egne og unike Bjarte and Chill-knapp og satte i gang å lage den. Knappen fungerte slik:

1. Bank på lokket.
Når man banker på boksen sjekker boksen om Dolly på Torshov er åpent.
2. Forsøk å åpne boksen.
I åpningstiden låser boksen seg opp når man banker på.
Utenfor åpningstid forblir den låst.
3. Trykk på knappen.
Lysdiodene rundt knappen blir grønne når bestillingen er sendt.
4. Lukk opp døren når pizzabudet banker på.
5. Vær Bjarte, spis pizza og chill.

Effekt

Løsningen ble snakket om på sendingen og dermed kringkastet til hele Radioresepsjonens fanskare i beste sendetid. Og vi gjorde det enklere enn noen gang for Bjarte å bestille sin favorittpizza.

Andre involverte

Pål Høyer-Andreassen - kreatør
Magnus Høgberg Hansen - kreatør
Jens Bjørklund - kreatør
Ellen Hilleren - prosjektleder
Rune Roalsvig - konsulent
Teknisk utvikler - Drap og Design

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012