Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Donald-høytleser

Mål

Målet var å reaktualisere Donald som noe det passer for småbarnsforeldre å dele med barna sine.

Video

Beskrivelse

Idéen var å utlyse stilling (sommerjobb) som høytleser av Donald. Utlysningen skjedde på finn.no og på Facebook.

For å søke måtte man ringe inn til en svartjeneste og avlegge en leseprøve på en bestemt Donald-stripe. De beste gikk videre til audition med publikum, før tre søkere ble valgt.

Parallelt utlyste vi muligheten for å få høytleserne på besøk og bli lest Donald for. Ved bruk av hashtaggen #avkvekk kunne alle som ønsket det invitere høytleserne hjem til seg.

Både utlysningen, utvelgelsesprosessen og høytlesningsoppdragene gav digitalt innhold som skapte oppmerksomhet og engasjement i egne, kjøpte og fortjente medier.

Effekt

Til tross for et tilnærmet zero media budget oppnådde kampanjen en reach på over 750.000 personer, med over 4.000 social engagements og over 430.000 video views.

Aktiviteten skapte stor merkevarebyggende oppmerksomhet i form av oppslag i en rekke nettaviser, samt et over åtte minutter langt innslag på TV2s God Morgen, Norge.

Men viktigst:

Det som tidligere hadde vært en markant nedgangen ble snudd til en økning i løssalg på nærmere 5.000, tilsvarende 4%, sammenlignet med samme periode året før.

Andre involverte

Stein Simonsen
Torstein Greni
Aon Reza Naqvi
Joakim Vars Nilsen
Marte Nereng Langfjæran
Camilla Drake Raanaas
Michael Ray Vera Cruz Angeles
Even Suseg

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012