Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image
Slideshow image

Konsernsjefen 2016

Mål

Adecco ønsket en kampanje som bidro til at de som merkevare blir sett på som mer enn en vikartjeneste som tilbyr personell til lavtlønnsyrker. Kampanjen løser dette gjennom å legge stort fokus på Adeccos evne til å øke deltagernes attraktivitet i arbeidsmarkedet og synliggjøre Adeccos kompetanse innenfor alle yrkesgrupper og på arbeidsmarkedet generelt.

Video

Beskrivelse

Mange studenter og nyutdannede forstår ikke viktigheten av LinkedIn som en digital CV og plattform der de kan vise seg frem og komme i kontakt med fremtidige arbeidsgivere.
Dette ønsket bemanningsselskapet Adecco å gjøre noe med.

Så da studenter igjen fikk mulighet til å søke på sommerjobben som konsernsjef i Adecco, var hovedmålet at samtlige søkere skulle sitte igjen med noe de faktisk trengte. En god CV. For å kunne søke på Konsernsjefen 2016 måtte derfor alle studenter opprette en bruker på LinkedIn. Studentene ble testet i forskjellige lederegenskaper, og for hver gjennomførte oppgave ble de tildelt en unik LinkedIn-oppgave.

De unike oppgavene tok utgangspunkt i syv oppdateringer som garantert ville ta profilen fra amatør til ekspert. Ved å gjennomføre alle stegene i testen fikk studentene både søkt på stillingen som årets Konsernsjef, og en proffere CV. Så selv om de fleste av studentene ikke endte opp i konsernsjefstolen, var kanskje det viktigste, at alle som deltok fikk en bedre LinkedIn-profil, og dermed økte sjanser til å få andre jobber, gjennom for eksempel Adecco.

Effekt

Kampanjen er i skrivende stund på lufta men allerede nå kan vi se gode resultater ved at ved knapt halvgått løp har nærmere 2000 deltagere igangsatt løpet mot å bli Adeccos konsernsjef for sommeren 2016 - og gjennom dette fått konkrete tips til hvordan de kan bedre sin CV og bli mer attraktive i arbeidsmarkedet.

Andre involverte

Ine Bryhn, Pol
Martin Ruge, Pol
Kjetil Botten Skogly, Pol
Elle-Beth Lønnestad, Pol
Linda Tiller, Apt
Victoria Karlsson, Apt
Marius Nettum, Apt
Morten Harnang, Apt
Kim Holm, Apt
Marianne Strandly, Apt
Hanne Henriksen, Opt
Camilla Sand, Opt
Gunnar Stensaker, Opt

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012