Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Sjekk huset!

Mål

Klimaet er i endring og vi har fått et våtere og varmere vær med mer nedbør hele året, noe som gir fukt- og råteskader på husene og hyttene i Norge. Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet ønsket å gi hus- og hytteeiere råd om hvordan de selv kan strekke holdbarhetsdatoen på hus, hytter og hager. Målet var å inspirere og spre kunnskap på en måte som førte til handling.

Video

Beskrivelse

Med et begrenset budsjett og et mål om å nå alle hus- og hytteeiere i landet, primært de mellom 30 og 39 år, var det viktig å fange oppmerksomheten til folk. For mange er temaet klimaendringer et fjernt problem som angår verden, men ikke en selv. Klimabarometeret fra TNS Gallup anslår at bare 44 prosent av nordmenn bekymrer seg for hvilke konsekvenser klimaendringene kan få for dem og deres familie, på tross av at 60 prosent tror det er en sammenheng mellom klimaendringene og flere orkaner og skred. Vi valgte derfor å knytte temaet til saker som folk bryr seg om og føler de kan gjøre noe med.

For å bryte lydmuren valgte vi en todelt strategi basert på humor og alvor. Humor for å skape oppmerksomhet og alvor for å spre kunnskap.

Vi utviklet en miniserie på 4 filmer med tittelen Kvikkfikserne – naboene Bjørn og Hansa som gjør sitt beste for å vedlikeholde huset, men med sin kjappe stil tydelig viser hvordan man ikke skal gjøre det. Filmene ble kjørt som sponsede innlegg på Facebooksiden Sjekk huset og ledet inn til sjekkhuset.no med praktiske råd og tips om hva hver enkelt hus- og hytteeier bør sjekke.

Filmer: https://vimeo.com/album/4274385

Effekt

Kampanjen ble kjørt over 3 uker og ga utrolig bra resultater:

• Filmene hadde 1,6 millioner visninger på Facebook og en frekvens på 3,3 visninger pr person i løpet av perioden.
• Det var over 630 000 engasjementer på Facebook-postene.
• Nettsiden fikk over 10 000 brukere og nesten 34 000 sidevisninger i løpet av perioden, og brukerne var i gjennomsnitt inne på siden 1,5 minutter.
• En før- og etterundersøkelse i regi av Opinion viser at vi nådde fram til utvalgt målgruppe og oppnådde en signifikant økning fra 17 til 26 prosent som svarte at de hadde fått økt kunnskap om temaet.

Andre involverte

Kreatører: Tone Garmann og Mona Bidne
Prosjektleder: Kristin Onsum
Konsulent: Kirsti-Lill Toft
Art director: Erik Øverås
Interaktiv designer: Yngve Saltveit og Petter Danielsen
Kundekontakt: Elisabet Molander, Miljødirektoratet

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012