Fristen for innsending er utgått.

Vinnere av årets Sølvtagg

Om Sølvtaggen

Sølvtaggen er en pris i norsk kommunikasjonsbransje med mål om å fremme originalitet, nytenking, verdiskaping og måloppnåelse. Hver måned deler juryen ut Sølvtaggen til det beste digitale arbeidet. Hele kampanjer eller enkeltarbeider kan sendes inn.

Sølvtaggen deles ut til de beste arbeidene basert på Sølvtaggens kriterier og fagvurderingene fra juryen. Sammensetningen av juryen er basert på ulike kriterier som bredde, faglig ekspertise, perspektiv og evne til å gjennomføre gode, lærerike og berikende diskusjoner under vurderingen av arbeidene.

Sølvtaggen er ikke kun fokusert på det digitale isolert sett, og ønsker også å bidra til å illustrere hvordan det digitale bør være en naturlig del av en helhetlig og salgsutløsende kommunikasjon. Om det er en applikasjon eller en nettside, en viral kampanje eller et spill, er ikke viktig for vurderingen. Sølvtaggen skal søke å få frem jobbene, miljøene og kreatørene som gjennom innovasjon, godt håndverk og tilrettelegging drar bedrifter, organisasjoner og merkevarer et steg videre i sin kommunikasjon.

Kontakt

For spørsmål eller andre henvendelser, ta gjerne kontakt med oss! info@solvtaggen.no eller prosjektleder Vetle Gjevestad Agledahl på 934 83 674.

Retningslinjer for vurdering av bidragene

 1. Merkevarestyrke – evnen løsningen har til å skape fordeler for avsenderen gjennom helhetlige, målrettede, relevante, identifiserbare og differensierbare egenskaper. I digitale flater handler markedskommunikasjon i større og større grad om å skape verdi for deltageren under engasjementet, og dette vil derfor også vektlegges av juryen.
 2. Håndverk – Den faglige kvaliteten på håndverket som har blitt utført, dette gjelder alt fra design, utvikling, etc.
 3. Brukskvalitet – i den grad løsningen er logisk og intuitiv nok til at et medlem av målgruppen vil være i stand til å trekke den tiltenkte verdien ut av den. Historiefortelling og dramaturgiske grep som løfter opplevelsen hører også under dette punktet.
 4. Nytenking/innovasjon/originalitet - i den grad løsningen er med og driver kategorien fremover, gjennom nye tanker og ideer som fører til smartere, bedre og mer verdifulle løsninger. Selv om juryen ser etter nytenking og originale løsninger, betyr ikke dette at vi skal premiere kreativitet for kreativitetens skyld. Om det ikke er en direkte og troverdig link mellom måloppnåelse og anvendt virkemiddel, vil ikke kreativiteten belønnes. En ser altså etter innovasjon av en slik kvalitet at løsningene kommer til å etterfølges og kopieres, og setter en ny standard innenfor sin kategori/bransje de neste årene.
 5. Måloppnåelse – i den grad løsningen har ført til ønsket og reell måloppnåelse. Det må demonstreres en form for vellykket verdiskaping i løsningene. Sølvtaggen er ikke en effektpris, derfor vil en ikke premiere løsninger basert på dokumentert effekt alene, men heller juryens ekspertvurdering basert på deres kunnskap, kjennskap og erfaring.

Byrå- og Produksjonstaggen

Byrå- og produksjonstaggen er en årlig poengbasert konkurranse. Hver måned deles det ut poeng til inntil fem jobber, som får poeng i følgende rekkefølge:

 • 1. plass: 10 poeng
 • 2. plass: 6 poeng
 • 3. plass: 4 poeng
 • 4. plass: 2 poeng
 • 5. plass: 1 poeng

Byråene samler poeng gjennom året, og det kåres en vinner ved årets slutt.

Praktisk informasjon

 • Merk at grunnideen i arbeidene som meldes på til Sølvtaggen skal være unnfanget og utarbeidet i Norge, og må være realiserte jobber – Sølvtaggen tar ikke imot jobber på konseptnivå.
 • Et arbeid kan ikke meldes på flere ganger.
 • Det er gratis å sende inn jobber til Sølvtaggen og bidragene kan sendes inn frem til siste dag i hver måned.
 • Det er ikke et krav at et bidrag er produsert inneværende eller forrige måned, så lenge det ikke er påmeldt tidligere i Sølvtaggen.
 • Juryen kårer en vinner som annonseres ca den 10. hver måned.

Om INMA Interactive Marketing

INMA Interactive Marketing står bak Sølvtaggen.

INMA er en bransjeorganisasjon som jobber for å fremme bruken av digitale kanaler. INMA er en non-profit organisajon som jobber på vegne av sine medlemmer.

Les mer om INMA

Juryleder

 • Simen Øian Gjermundsen Utvikler / designer, simengjermundsen.com

Jury

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012